Cynllun Gweithredu HIV

Ym mis Mawrth 2023, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fersiwn derfynol o’i Gynllun Gweithredu HIV i Gymru 2023-26 sydd â’r nod o greu amgylchedd a all sicrhau na chaiff HIV ei drosglwyddo o gwbl erbyn 2030.

Mae gan y cynllun gweithredu bum rhan flaenoriaeth: 

Atal

Profi

Gofal Clinigol

Byw'n dda gyda HIV

Mynd i'r afael â stigma sy'n gysylltiedig â HIV

Mae THT Cymru, ynghyd â’n partneriaid yn Fast Track Cymru wedi bod yn allweddol wrth ddatblygu a chyflawni’r cynllun gweithredu. Drwy gydol y datblygiad fe fuon ni’n  gweithio’n agos gyda swyddogion Llywodraeth Cymru, y Gweinidog dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i greu rhestr o 30 o gamau gweithredu y credwn sy’n allweddol i roi terfyn ar drosglwyddo a stigma ynghylch HIV yng Nghymru.

Ar hyn o bryd rydyn ni’n aelodau o fwrdd Trosolwg Llywodraeth Cymru sy’n goruchwylio’r gwaith o gyflawni’r Cynllun Gweithredu ar HIV, yn ogystal ag ar sawl grŵp ‘gorchwyl a gorffen’ sy’n gweithio i ddatblygu gwasanaethau ac ymgyrchoedd a fydd yn galluogi’r cynllun i lwyddo wrth inni symud yn nes ac yn nes at darged 2030.

Speak to someone

We’re open:

10am to 6pm, Monday to Friday
Our phone number is 0808 802 1221.

This is free to call from all UK landlines and most major mobile networks. It won’t appear on your telephone bill.

Live chat

We’re trialling a new live chat service to offer you support without the need to make a phone call.

The chat is open Monday to Friday at the following times:

  • 11am to 1pm
  • 3pm to 5pm

Live chat is anonymous and confidential. We’re offering it alongside our phone helpline, initially at the times given above.

At the end of your chat session, you’ll be directed to an online survey about your experience. Please take a few minutes to fill this in as it helps us to understand how live chat is working. We’ll use this feedback to develop the service further.

Styled Chat Button