Ymgyrchoedd

Ni All Basio Ymlaen

Ni all basio ymlaen banner (Can't pass it on) with two men being affectionate

Nod ein hymgyrch yw helpu i roi diwedd ar y stigma sy’n ymwneud â HIV a dod â throsglwyddiadau HIV i ben yn gyfan gwbl. Rydyn ni’n dweud wrth bawb: na all rhywun sy’n byw gyda HIV ac sy’n cael triniaeth effeithiol ei drosglwyddo.

Mae’n un o’r negeseuon mwyaf cadarnhaol y gall rhywun sy’n byw gyda HIV ei glywed. Mae’n lleihau’r stigma sy’n gysylltiedig â HIV ac yn rhoi cymhelliant i aros ar driniaeth i gadw eu hunain a’u partneriaid rhywiol yn iach

Pe bai pawb yn gwybod y neges syml a phwerus hon, fe allen ni ddod â’r stigma sy’n ymwneud â HIV i ben. Nid yn unig hynny, ond fe allen ni atal trosglwyddiadau HIV yn gyfan gwbl.

Fe wyddon ni, er bod cynnydd meddygol rhyfeddol wedi’i wneud, nad yw gwybodaeth am HIV wedi cadw i fyny â’r cynnydd hwnnw. Mae stigma sy’n effeithio ar bobl sy’n byw gyda HIV hefyd yn atal eraill rhag cael prawf. Po fwyaf o bobl sy’n profi ac yn cael triniaeth effeithiol, y lleiaf o drosglwyddiadau HIV fydd yn digwydd.

Mae ein hymgyrch Can’t Pass It On yn lledaenu’r neges hon ymhell ac agos, fel y gallwn roi terfyn ar stigma HIV a throsglwyddiadau HIV, unwaith ac am byth.

Rydyn ni’n dweud wrth bawb: na all rhywun sy’n byw gyda HIV ac sy’n cael triniaeth effeithiol ei drosglwyddo, plîs rhannwch y neges yma

Take action

Yn 2023, cynhaliodd Terrence Higgins Trust, Iechyd Cyhoeddus Cymru a GIG Cymru ymgyrch bartneriaeth genedlaethol ar PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis). Esboniodd yr ymgyrch sut y gellir defnyddio’r cyffur i atal HIV a ble i gael gafael arno yng Nghymru. Aeth sgriniau digidol ac ymgyrch cyfryngau cymdeithasol ar draws y wlad â’n neges i’r Cymry, yn Saesneg ac yn Gymraeg

ORDER YOUR FREE HIV TEST NOW

Take action

Sign up for news

Get regular email updates about what we do.

Register now

Sign up for news

Get regular email updates about what we do.

Register now

Sign up for news

Get regular email updates about what we do.

Register now

Stay in touch

Sign up for news
Become a member
LinkedIn

Useful links

Useful links
News and blogs
Press centre
Campaigns
Online shop
Job vacancies

Governance

About our charity
Make a complaint
Terms and conditions
Privacy and cookies
Our information
Accessibility
Contact us

Copyright 2023 © Terrence Higgins Trust is a registered charity in England and Wales (reg. no. 288527) Company reg. no. 1778149 and a registered charity in Scotland (reg. no. SC039986). Registered office: 437 & 439 Caledonian Road, London, N7 9BG.

Speak to someone

We’re open:

10am to 6pm, Monday to Friday
Our phone number is 0808 802 1221.

This is free to call from all UK landlines and most major mobile networks. It won’t appear on your telephone bill.

Live chat

We’re trialling a new live chat service to offer you support without the need to make a phone call.

The chat is open Monday to Friday at the following times:

  • 11am to 1pm
  • 3pm to 5pm

Live chat is anonymous and confidential. We’re offering it alongside our phone helpline, initially at the times given above.

At the end of your chat session, you’ll be directed to an online survey about your experience. Please take a few minutes to fill this in as it helps us to understand how live chat is working. We’ll use this feedback to develop the service further.

Styled Chat Button