Terrence Higgins Trust Cymru

Elusen wedi'i hysbrydoli yng Nghymru

Mae stori HIV yn y DU ac Ewrop wedi’i gwreiddio yng Nghymru. Ganwyd Terry Higgins, ein cydenw, ar 10 Mehefin 1945 yn Ysbyty Priory Mount, Sir Benfro. Roedd yn byw gyda’i fam yn Hwlffordd a mynychodd yr ysgol ramadeg i fechgyn yn unig. Gadawodd Gymru yn y diwedd ar ôl gwasanaethu yn y Llynges a byw yn Llundain. Ef oedd y person cyntaf a enwyd a fu farw o salwch yn ymwneud ag AIDS. 

Ffrind Terry, a gŵr o Gasnewydd, Martyn Butler, ochr yn ochr â phartner Terry ar y pryd a ffrindiau eraill a sefydlodd ein sefydliad i helpu’r rhai a adawyd ar ôl. Martyn gododd y cyllid cyntaf ar gyfer Terrence Higgins Trust, rhoddodd ei rif ffôn cartref fel ein llinell gymorth gyntaf a siaradodd dro ar ôl tro yn y wasg am golli Terry ym mis Tachwedd 1982 ac am bwnc anodd HIV.

Ymgyrchoedd

Llinell Gymorth THT Direct

Ffoniwch THT Direct ar 0808 802 1221 am gefnogaeth, cyngor a gwybodaeth neu anfonwch e-bost atom yn [email protected].

Rydym ar agor:

10am i 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener

Ein rhif ffôn yw 0808 802 1221.

Mae’r alwad ffôn am ddim o holl linellau tir y DU a’r rhan fwyaf o rwydweithiau symudol mawr. Ni fydd yn ymddangos ar eich bil ffôn

Cynllun Gweithredu HIV

Ym mis Mawrth 2023, rhyddhaodd Llywodraeth Cymru fersiwn derfynol Cynllun Gweithredu HIV Cymru 2023-26 sydd â’r nod o greu amgylchedd a all sicrhau na chaiff HIV ei drosglwyddo o gwbl erbyn 2030.

Newyddion

Speak to someone

We’re open:

10am to 6pm, Monday to Friday
Our phone number is 0808 802 1221.

This is free to call from all UK landlines and most major mobile networks. It won’t appear on your telephone bill.

Live chat

We’re trialling a new live chat service to offer you support without the need to make a phone call.

The chat is open Monday to Friday at the following times:

  • 11am to 1pm
  • 3pm to 5pm

Live chat is anonymous and confidential. We’re offering it alongside our phone helpline, initially at the times given above.

At the end of your chat session, you’ll be directed to an online survey about your experience. Please take a few minutes to fill this in as it helps us to understand how live chat is working. We’ll use this feedback to develop the service further.

Styled Chat Button